Életrajz

 

Újságcikkek

 

CD-k és zenehallgatás

 

Nat Nichols Gospel munkák 

 

Kovács Panni és Nat Nichols munkái

 

 

Hangversenynaptár

 

Főoldal

 

 

Megdöbbentő

 

Néhány nappal azután, hogy a média szinte minden szereplője hír adott a Tilos Rádióban elhangzottakról – miszerint az egyik műsorvezető december 24-én kijelentette: „kiirtanám az összes keresztényt” valaki megkérdezte tőlem: „Most mit szólsz mindehhez? Ez egyszerűen döbbenet, borzalom, hogy hová jutottunk!” Általában a legtöbb jóakaratú ember – függetlenül attól, hogy hívő keresztény, vagy ateista – hasonlóképpen reagált erre, s majd mindenkit ez a mély megrendülés és döbbenete kerített hatalmába. De vajon miért és min döbbentek meg ennyire? Ezt azért kérdezem csupán, mert minden bibliaolvasó hívő ember számára teljesen világosnak kellene lennie, hogy ezekre az időkre, amelyben ma élünk ez a jellemző. Miért jelenthetjük ki ezt teljes bizonyossággal? Mert a Szentírás mondja, mely Isten tévedhetetlen Igéje, amiket többek között a testté lett Ige, Jézus Krisztus mondott ki.

Vegyünk sorba néhányat ezek közül mielőtt még jobban megdöbbennénk! Amikor a tanítványok a Mt. 24,3-ban megkérdezték Jézustól, hogy mi lesz az Ő eljövetelének jele, így válaszolt: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket… Fogtok hallani háborúkról, és hallottatok háborús híreket.” Ezzel kapcsolatban talán annyit, hogy elég naponta belenézni a lapokba és belehallgatni a hírekbe,…éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé”. Az éhezés napjainkban a világ egyik legnagyobb problémája, lakosságának majd egyharmada él a létminimum alatt Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában. Csak egy példa: az atomfegyverrel fenyegetőző Észak-Korea, ha nem kap nemzetközi gyorssegélyt, akkor több százezer polgára hallhat éhen ez évben. S mit mondjunk a földrengésekről? A Föld bolygó kérgének mozgásai egyre gyakoribbá válnak. Csupán az elmúlt év utolsó napjaiban három komolyabb földrengésről kaphattunk jelentést (Mexikó, Kolumbia, Irán: kb. 40 000 halott). „Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az nevemért.” Ez éppúgy vonatkozik zsidókra, mint miránk keresztényekre. Ma már nem egy iszlám országban a keresztények rettegésben élnek (Irán, Szudán, Pakisztán, stb.) „Akkor sokan eltántorodnak és meggyűlölik egymást”. Amikor a média is arról a gyűlöletről szól csak, ami a társadalomban megtalálható, amikor politikusok már a gyűlölet szintjén politizálnak, amikor keresztény emberek, lelki vezetők is el-eltántorodva megmentkeznek az antiszemitizmus gyűlölettől fortyogó posványában, akkor miért döbbenünk meg egy, a világból jövő szellemi ámokfutó kijelentésétől „kiirtanám az összes keresztényt”. Amihez az emberek füle hozzászokik azt később meg is teszik. „Megölnek benneteket…”, mondja Jézus, és mi megdöbbenünk!?

De mindezeket igazolja vissza Pál apostol is, pl. a 2Tim 3,1-3-ban: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók.” Továbbá érdemes elolvasni a 2Thessz 2,1-12-ig tartó részt, ahol többek között ezt olvashatjuk: „A törvénytiprás titkokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból” (7.v.)

Bizony, amiken ma megdöbbenünk és szörnyülködünk, az csupán előszele annak a viharnak, ami majd ezután fog teljes erővel kitörni.

A mi feladatunk tehát az evangélium állhatatos módon való hirdetése, hogy minél többen hitre jussanak. Hogy az Úr ebben mellettünk áll, abban bizonyosak lehetünk, hiszen megígérte! Nem kell tehát megdöbbennünk, mert figyelmeztetést kaptunk eleget. Amire pedig figyelmeztetik az embert – és nem akárki – arra jól tesszük, ha figyelünk is!

Ma világszerte a zsidó néppel szembeni egyre erősödő elutasítás nagyobb veszélyt jelent a világra nézve, mint akármelyik nukleáris újrafeldolgozó berendezés.

De a Krisztushoz tartozó személyes odafordulás megszabadít minket a félelemtől, ami az egész világot uralja; ez elrejtettséget és biztonságot nyújt számunkra a jövőre vonatkozóan. Földgolyónk ugyanis nincs magára hagyatva, nincs az idő folyására, a véletlenekre bízva, hanem arra, Aki minden dolgot hatalmas szava által hordoz: Krisztusra. Erről szól a bizonyságtétel a Zsid 1,3-ban: „Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbján ül.”

 

 

 

 

Éjféli Kiáltás – 2004. január

 

Elérhetőség: e-mail: nathanaelnichols@yahoo.com

TEL/FAX/MSM: +36-20/364-02-31

Küldjön üzenetet Facebook-on!