Életrajz

 

Újságcikkek

 

CD-k és zenehallgatás

 

Nat Nichols Gospel munkák 

 

Kovács Panni és Nat Nichols munkái

 

 

Hangversenynaptár

 

Főoldal

 

 

Milyen idős a Föld?

 

Milyen idős a Föld?

Sokan indulnak ki abból, hogy a Föld több millió, netán milliárd éves. Ez az elgondolás leginkább az evolúciós teórián alapszik. A Biblia ezzel szemben más támpontokat ad számunkra. Az alábbi logikus meggondolásokon érdemes eltűnődni.

 

Leistentelenített múlt. A népese­dés növekedésének rátája stabil, amióta azt jegyzik. Ha az ember a Föld lakóinak jelenlegi 6 milliárdos lét­száma alapján visszaszámol, akkor egy 4 400 éves végeredményre jut. Ennyi ideig tart ugyanis, míg az özönvíz 8 túl­élője erre a hivatalosan közölt létszám­ra szaporodik. Amennyiben az ember már évmilliókkal ezelőtt benépesítette a bolygót, akkor ma négyzetméteren­ként 150 000-enz élnének rajta.

A bolygók állandóan veszítenek hőmérsékletükből. Ha évmilliárdokkal korábban keletkeztek volna, akkor ma már nem rendelkeznének olyan belső hőmér­séklettel, mint amennyi tudományosan kiszámolható. A Szaturnusz kárt vall gyűrőivel, amelyek folyamatosan eltávolodnak tőle. Ha a bolygó több millió éves len­ne, akkor a gyűrűt képező matéria már rég eltűnt volna.

A Holdon 10 000 év alatt mintegy 3 cm-es vastagságban rakódik le az űrpor. Az űrhajósok ott mindössze 1,5 cm vastagságban találtak belőle, pontosan annyit, amennyit kb. ó 000 év alatt várni lehet.

Továbbá a Hold lassan távolodó mozgásban van a Földtől. Ha viszont már millió éves lenne, akkor már a kezdetekkor túl közel lett vol­na a Földhöz. Ez viszont olyan szélsőséges tengeráradásokat okozott volna, hogy minden élet naponta két alkalommal kipusztult volna.

A Föld mágneses tere gyengül. A csökkenés mért sebessége alapján ma már réges-régen nem lenne semmi belőle amennyiben csak megközelítőleg olyan idős volna, amint azt az evolúciós teória hívei szeretnék elhitetni.

A Föld forgási sebessége egy ezred másodperccel lassul naponta. Ebből visszaszámolva, bolygónk egymilliárd évvel ezelőtti forgási sebessége oly sebes lett volna, hogy az ezáltal bekövetkező centrifugális erő folytán a föld- és vízfelületet a világűrbe repítette volna.

A földalatti olaj rendkívül erős nyomás alatt áll. A kőzetréteg, mely tartalmazza, porózus. Amennyiben az olaj már évmilliók óta ott volna, akkor már régen elszökött volna.

A tengerek sótartalma jelenleg 3,8 %. A jelenlegi átlagemelkedést figyelembe véve kiszámítható, hogy hozzávetőlegesen 6000 éve került először só az óceánok és tengerek vizeibe. Különben százalékos aránya sokkal magasabb lenne.

A cseppkőbarlangok sztalaktitjai­ból (a barlang tetejéről lefelé növekvő cseppkőképződmény) vélik bizonyítani az evolúciós tan hirdetői a Föld korát. A Lincoln Memorial épületének alagso­raiban is találhatók mindenesetre ilyen sztalaktitok, de ezek kevesebb, mint 100 éves koruk ellenére több mint 1 méteresre nőttek.

A legidősebb élő növények a tüs­kés mandulafenyő (Pinia) és a korall­zátonyok. Legfeljebb kb. csak 4 500 esztendősek lehetnek. Miért nem léteznek idősebb növények is, ha a Föld már évmilliók óta létezik?

A Biblia mondja nekünk a menny és a föld teremtéséről: „Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az ÚRisten a földet és a mennyet meg­alkotta” (1Móz 2,4). A továbbiakban azt is tudatja velünk, hogy a menny és a föld hat nap alatt teremtetett: „Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját” (2MÓz 20,11; vö. 31,17).

A zsidó bölcsek abból indulnak ki, hogy a világ nem idősebb 6000 eszten­dőnél. A Talmud úgy magyarázza, hogy a világ 6000 éve létezik: 2000 évig a pusztaság állapotában volt, 2000 év a Tóra időszakában telt el, és az utolsó 2 000 évet a „Messiás napjai”-nak ne­vezi (Szanhedrin 97a). N.L.

 

Éjféli Kiáltás – 2004. július

Az eredeti cikk képe

 

Elérhetőség: e-mail: nathanaelnichols@yahoo.com

TEL/FAX/MSM: +36-20/364-02-31

Küldjön üzenetet Facebook-on!